Ad van Oudheusden wordt directeur van Baanbrekers.

Langstrater Ad van Oudheusden (59) wordt directeur van Baanbrekers. Hij volgt in deze functie Ahmed Kansouh op, die als concerndirecteur aan de slag is gegaan in Rotterdam. “De werving en selectie van de nieuwe directeur verliep bijzonder voorspoedig”, vertelt Baanbrekersvoorzitter Ronald Bakker. “Ahmed trok op 1 maart jl. bij Baanbrekers de deur achter zich dicht en nauwelijks een maand later mag ik zijn opvolger al aankondigen. Dat is ongekend.” Ad van Oudheusden zette op 30 maart jl. zijn handtekening onder zijn arbeidscontract. Hij begint met zijn werk in de Langstraat op dinsdag 2 juni a.s. Tot die tijd staat Eric van Agt als plaatsvervangend directeur aan het roer van de organisatie.

Samen betrouwbaar
Met Ad van Oudheusden heeft Baanbrekers een directeur binnengehaald die vol inzet op een cultuur van ‘samen betrouwbaar’ zijn. “Hij wil dat iedereen meedoet. Hij gaat voor een organisatie die hart heeft voor de samenleving én de medewerkers.” Ad begon zijn loopbaan bij de bank. Hij werkte in verschillende functies bij de Rabobank en bij Van Lanschot Bankiers. In 1990 stapte hij over naar de publieke sector, met een kort uitstapje naar consultantsorganisatie BMC. Hij verdiende zijn sporen in verschillende leidinggevende functies. Zo was hij manager bij de gemeente Waalwijk, directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Woudrichem, algemeen directeur/gemeentesecretaris bij de gemeente Geertruidenberg, regiodirecteur bij GGD Hart voor Brabant en algemeen directeur/ gemeentesecretaris bij de gemeente Werkendam. Op dit moment werkt hij als algemeen directeur en gemeentesecretaris voor de gemeente Gemert-Bakel.

Jawoord
“Toen de vacature van directeur de vorige keer werd uitgevraagd, kriebelde het al bij mij”, vertelt Ad van Oudheusden. “Toch besloot ik om niet te reageren. Ik had namelijk net mijn jawoord gegeven aan de gemeente Gemert-Bakel. Daar zou ik als gemeentesecretaris en algemeen directeur aan de slag gaan. Een functie waar ik heel veel zin in had en een functie waar ik nog steeds veel voldoening uit haal. Het is ook niet dat ik nu overstap omdat ik geen plezier meer heb in mijn functie. Ik kon eenvoudigweg de verleiding niet meer weerstaan om niet te reageren. De directeursfunctie van Baanbrekers past immers perfect bij mij, dat vind ik tenminste. En anderen klaarblijkelijk ook, want ik mag bij Baanbrekers aan de slag gaan. En daar heb ik enorm veel zin in!”

Voor de voordeur
De verleidelijkheid van het werk zit ‘m volgens de nieuwe directeur in een aantal zaken. “In dit werk heb je continu te maken met vraagstukken die spelen in alle lagen van onze samenleving. Het is een baan die een aantal zaken combineert waar mijn hart ligt. Denk hierbij aan mensgerichtheid, publieke verantwoordelijkheid, commercie, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en strategische diversiteit. De mens staat bij Baanbrekers voorop. Daar draait het allemaal om. De mens staat ook bij mij hoog in het vaandel. En als je dan bedenkt dat ik deze functie ook nog eens bij mij vlak voor de voordeur kan uitvoeren… Zo’n vacature kon ik dus echt niet langer meer negeren.”

Lijfspreuk
De lijfspreuk van de nieuwe directeur is dat iedereen meetelt en meedoet. “Veel mensen kunnen het allemaal prima zelf regelen. Er is ook een groep mensen die hierbij hulp en ondersteuning nodig hebben. Samen met deze mensen moeten we ervoor zorgen dat meedoen ook voor hen mogelijk wordt. Dit vergt maatwerk en vooral aandacht voor de persoon. Er blijft ook altijd een kleine groep mensen waarvoor – deels – betaald werk niet of nog niet bereikbaar is. Ook voor deze personen moeten we er zijn. Voor hen moet er een goed vangnet zijn. Een financieel vangnet, maar nog belangrijker ook een sociaal vangnet.”

Samenwerken, vertrouwen en verantwoordelijkheid
De nieuwe directeur gelooft erg in samenwerken, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. “Elke goede relatie – intern en extern – is gebaseerd op vertrouwen. Dat geldt zeker in een dienstverlenende organisatie waar de mens de belangrijkste factor is. Op dat vertrouwen en op die mensen moeten we zuinig zijn. Ik zet volop in op samenwerken en op het geven van verantwoordelijkheden. We werken allemaal samen aan het ‘wat’ van de organisatie. Het ‘hoe’ laat ik graag en met vol vertrouwen over aan de professionals van Baanbrekers. Hierbij geldt altijd dat afspraken boven opdrachten gaan. Ook is het van belang dat we als Baanbrekers een betrouwbare en zichtbare partner zijn in het samenspel tussen Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Omgeving.”

Enthousiaste verbinder
“Ad is een enthousiaste verbinder die goed bij Baanbrekers past”, vervolgt de Baanbrekersvoorzitter. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat we voor hem hebben gekozen om het stokje van Ahmed over te nemen.” De wervings- en selectieprocedure die Baanbrekers volgde, verliep voorspoedig. “We besloten om de werving en selectie geheel in eigen hand te houden. En dat is ons goed bevallen. In totaal kregen we 44 reacties op onze vacature. De advies- en selectiecommissie heeft met vijf kandidaten gesproken. Hiervan gingen er twee kandidaten verder. Deze twee sollicitanten zijn op assessment geweest. Uiteindelijk kwam Ad als meest passende kandidaat voor Baanbrekers uit de bus.” Bij de wervings- en selectieprocedure zijn bestuurders, managers, medewerkers en OR-leden intensief betrokken geweest. “Ik ben er dan ook zeker van dat we opnieuw een directeur hebben gekozen, die past bij de organisatie en die door velen wordt gedragen.”