Directeur Ahmed Kansouh gaat Baanbrekers verlaten.

Ahmed Kansouh, directeur van Baanbrekers, komt in beweging. “Na vele worstelingen en aarzelingen heb ik ervoor gekozen om Baanbrekers te verruilen voor de gemeente Rotterdam. Ik ga daar aan de slag als concerndirecteur Bestuurs- en Concernondersteuning.” Binnenkort start de procedure om een opvolger voor de bevlogen directeur te vinden.

In-bewegingkoers
Ahmed begon op 1 september 2018 als directeur bij Baanbrekers. Mede onder zijn aansturing werd de in-bewegingkoers gevormd, waarbij de mens centraal staat en het streven is om altijd zo regulier als mogelijk aan het werk te zijn. “Het komt dus neer op instroom, doorstroom en uitstroom van talenten”, licht Ahmed toe. “En nu is het aan mij de beurt om uit te stromen. Dat doe ik met pijn in het hart, want ik heb Baanbrekers voorgoed in mijn hart gesloten. Het is niet gemakkelijk om dit los te laten. Toch zet ik de stap naar buiten, naar Rotterdam. Zo’n functie komt er slechts één of twee keer in je leven voorbij, zeker op mijn leeftijd. Ik had gehoopt dat zo’n kans later zou komen, maar zoiets laat zich helaas niet altijd regisseren door een beste moment.”

Goede gesprekken
Met het bestuur, het managementteam en een aantal medewerkers heeft Ahmed goede gesprekken gevoerd over zijn aanstaande beweging. “Wij hebben immers de afgelopen anderhalf jaar bij Baanbrekers samen gebouwd aan vertrouwen, de koers, de open cultuur en de transparantie. De toekomst van Baanbrekers en de medewerkers van deze mooie organisatie ziet er goed uit. Ik heb alle vertrouwen in de medewerkers, hun inzet en hun kunnen. De directeur of de managers zijn niet bepalend voor de in-bewegingkoers. Dat is iets van álle medewerkers samen. Er ligt een mooie en solide basis, waar bij Baanbrekers aan kan worden verder gebouwd. Ik spreek dan ook de verwachting uit dat de goede koers en cultuur onverzettelijk worden vastgehouden en dat de mens en zijn of haar weg naar zo regulier mogelijk werk leidend blijft.”

Baanbrekers blijft in mijn hart
Ahmed gaat in zijn nieuwe functie in Rotterdam aan de slag met het werken aan meer integraliteit, verbinding en innovatie. “Mijn honger om van betekenis te zijn voor zoveel mogelijk mensen heeft mij doen bewegen om deze stap nu te maken. Het zal je echter niet verbazen dat ik geen afstand kan en wil doen van mijn Baanbrekers. Ik blijf ‘mijn’ Baanbrekers graag volgen en ik ben altijd bereid om voor deze mooie mensenorganisatie een rol van betekenis te spelen. Baanbrekers blijft in mijn hart.”

Betrokken directeur
Baanbrekersvoorzitter Ronald Bakker betreurt het vertrek van Ahmed Kansouh. “In Ahmed verliezen we een betrokken directeur, die helaas te kort onze organisatie heeft geleid. Ik begrijp zijn afwegingen om voor een grote uitdaging in Rotterdam te kiezen. Bij Baanbrekers gaan we nu op zoek naar een nieuwe directeur die onze dynamische organisatie verder kan leiden op de reeds ingeslagen weg.”