Ahmed Kansouh, de nieuwe directeur van Baanbrekers.

Baanbrekers krijgt een nieuwe directeur. “Na een intensief wervingstraject hebben we in Ahmed Kansouh een verbindend leider gevonden”, vertelt Baanbrekersvoorzitter Wil Ligtenberg. “Als bestuur hebben we er het volste vertrouwen in dat hij op een inspirerende manier mensen van hoog tot laag in onze organisatie laat schitteren in hun werk.” Ahmed Kansouh (52) werd op dinsdag 5 juni jl. officieel door het nieuwe algemeen bestuur benoemd tot directeur. Hij begint met zijn werk in de Langstraat op maandag 3 september a.s. Dan neemt hij het stokje over van interim-directeur Walter Bak.

Het roer omgooien
Zo’n 25 jaar geleden was de nieuwe directeur van Baanbrekers als advocaat actief in Caïro in Egypte. In verband met de liefde pakte hij zijn koffers en trok naar Nederland om bij zijn vrouw te gaan wonen. Een mooie, maar ook grote stap. In Nederland kreeg hij snel te horen dat hij met zijn opleiding weinig kon beginnen. De advocaat moest het roer omgooien. En dat zou hij sinds 1993 vaker doen.

Bijstandsmedewerker
De nieuwe directeur van Baanbrekers beet zich vast in zijn Nederlandse toekomst, maakte zich in rap tempo de Nederlandse taal meester en ging aan de slag bij de sociale dienst van Amsterdam als bijstandsmedewerker. Later werd hij hier juridisch medewerker. Naast zijn werk ging hij wéér rechten studeren, dit keer in Nederland. Daarna volgden banen als griffier en procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, vakbondsbestuurder bij CNV Dienstenbond, projectleider handhaving, projectleider Het Nieuwe Werken bij de Douane en manager bij de Belastingdienst. Zijn meest recente baan is die van plaatsvervangend directeur van de Douane in de haven van Rotterdam. Vanuit de Maasstad besloot hij te reageren op de vacature van Baanbrekers.

Bijzonder verleden
“De nieuwe directeur van Baanbrekers is een inspirerend persoon”, gaat de voorzitter verder. “Hij heeft een bijzonder verleden, waarin hij tegenslagen op een positieve manier wist om te draaien. In zijn werk heeft hij veel ervaring opgedaan met visie- en strategievorming, organisatieontwikkeling, samenwerking en sociale innovatie. Hij heeft aangetoond te floreren in sociaal-politieke omgevingen die vrij complex te noemen zijn. Deze zaken komen bij Baanbrekers goed van pas.”

Kort, krachtig en succesvol
De wervings- en selectieprocedure die Baanbrekers volgde was kort, krachtig en succesvol. “We kregen 67 reacties op de vacature. Tien kandidaten mochten zich voorstellen door middel van een pitch. Daarna bleven er vijf personen over waarmee we de eerste selectieronde hebben gedaan. Uiteindelijk gingen er twee sollicitanten door naar de laatste ronde. Bij deze wervings- en selectieprocedure zijn bestuurders, managers, medewerkers en OR-leden intensief betrokken geweest. Daarom kan ik ook met een gerust hart stellen dat we een nieuwe directeur hebben gekozen, die een breed draagvlak geniet. Iedereen was positief over Ahmed. Zijn brief en cv vielen al enorm op. Ook in de gesprekken deed hij het erg goed.”

Perspectief geven
Naar eigen zeggen vindt de nieuwe directeur van Baanbrekers het erg belangrijk om ook bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening mensen altijd perspectief te geven. Hierbij is slim samenwerken – met inwoners, met organisaties, met bedrijven, met netwerkpartners en met overheden – erg belangrijk. Tegelijkertijd dient er ook ruimte te zijn voor pragmatisme en innovatie. “Ik wil graag prikkelen en inspireren, mensen uitdagen om na te denken over het ‘waarom’ van iets. Samen moeten we werken aan het bereiken van goede prestaties. Daarvoor hebben onze professionals en medewerkers ruimte nodig. Die wil ik ook graag geven. Dit leidt – zo heb ik vaak ervaren – namelijk tot een goede teamgeest, resultaat, verbinding, sfeer en werkplezier. En dat leidt weer tot goede resultaten voor een organisatie zoals Baanbrekers. Met talent win je wedstrijden, maar met teamwork, zingeving en intelligentie win je kampioenschappen.”