Baanbrekers ontving tot en met 10 april 2020 1.616 aanvragen voor Tozo.

De coronacrisis hakt er ook flink in bij ondernemers en zzp’ers in de Langstraat. Zelfstandigen doen dan ook een groot beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), één van de coronahulpmaatregelen die het kabinet op 17 maart jl. aankondigde. In totaal klopten er tot op heden (vrijdag 10 april 2020) 1.616 zelfstandigen voor Tozo aan bij Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Verruiming, versnelling, versoepeling

“Tozo is in feite een verruiming, versnelling en versoepeling van het bestaande Besluit bijstandsverlening zelfstandigen”, vertelt Eric van Agt, plaatsvervangend directeur van Baanbrekers. “Normaal gesproken ontvangen wij per maand gemiddeld vier aanvragen voor Bbz-ondersteuning. Het grote aantal aanvragen nu geeft wel aan dat de coronacrisis en de coronamaatregelen een forse impact hebben op de zelfstandigen. Het water staat ze echt aan de lippen. Samen moeten we er alles aan doen om hen bij te staan. Daarom hebben we ook flink bijgeschakeld om mensen vrij te maken die bij de aanvragen kunnen helpen.”


1.616 Tozo-aanvragen

Sinds de aankondiging van deze coronacrisisnoodmaatregel door de Rijksoverheid op 17 maart jl. hebben zich 1.616 ondernemers en zzp’ers bij Baanbrekers gemeld. “Een enorm aantal”, gaat de plaatsvervangend directeur verder. “Om dit wat in perspectief te plaatsen: Baanbrekers had aan het begin van 2020 in totaal 1.400 cliënten met een Participatiewetuitkering. Van die 1.616 personen die zich tot vandaag bij ons hebben gemeld voor Tozo, meldden zich 1.461 personen voor een uitkering voor levensonderhoud. 155 zelfstandigen vroegen een bedrijfskrediet tegen een lagere rente aan.” De groei in het aantal aanvragen is aan het afvlakken. “We hebben heel veel aanvragen gekregen in de eerste twee weken. Vorige week vrijdag stond de teller op 1.241 aanvragen voor levensonderhoud. Deze week zijn er 220 personen bijgekomen. De grote hausse aan aanvragen lijkt dus op zijn einde te lopen.”

Snel aan de slag

Baanbrekers is snel aan de slag gegaan met de uitvoering van de Tozo-regeling, die officieel nog van kracht moet worden. “Ondanks dat er nog veel onduidelijk is in verband met het ontbreken van een Algemene Maatregel van Bestuur hebben we besloten om aan de aanvragers alvast voorschotten te verstrekken. We kunnen zelfstandigen in nood natuurlijk niet in de steek laten. We gaan hierbij uit van vertrouwen, maar zijn waakzaam voor mogelijk misbruik.”

330.000 euro

Tot op vandaag heeft Baanbrekers zo’n 330.000 euro aan voorschotten uitbetaald aan 259 zelfstandigen. “Pas als de Tozo met een Algemene Maatregel van Bestuur in de Staatscourant een wet wordt, kunnen we definitieve beschikkingen afgeven. De voorschotten zijn zoveel mogelijk dezelfde bedragen die straks in die beschikkingen komen te staan. Naar verwachting staat de Tozo-publicatie rond 20 april a.s. in de Staatscourant.”

359 aanvragen toegekend

Alle aanvragen voor Tozo zitten in verschillende fases. “We doen ons uiterste best om alles zo snel mogelijk af te werken. 359 aanvragen zijn tot op heden toegekend. In 24 gevallen moesten we de aanvraag afwijzen. Dit heeft dan bijvoorbeeld te maken met het feit dat de zelfstandige het urencriterium van 1.225 uur per jaar niet haalt. Of dat er nog andere eigen inkomsten waren. Soms komt het ook voor dat zelfstandigen niet in onze gemeenten wonen, maar er wel met hun bedrijf zitten. En een Tozo moet je aanvragen in je woongemeente. We moeten ook regelmatig nabellen en namailen, omdat er bij de aanvraag gegevens ontbreken die wij echt nodig hebben om het recht op Tozo te kunnen vaststellen. Denk hierbij aan het inschrijvingsnummer van de Kvk, het ID-bewijs van de aanvrager en de partner. Dit kost helaas extra tijd.”

Digitaal aanvraagportaal

Baanbrekers heeft de uitvoering van de Tozo projectmatig aangepakt. “Dit doen we samen met het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Met het IMK hebben we al veel ervaring als het gaat om de uitvoering van de Bbz. Het digitale aanvraagportaal dat we voor de Bbz gebruiken, hebben we samen aangepast en vereenvoudigd. Nu kunnen zelfstandigen er ook Tozo mee aanvragen. Bij Baanbrekers zijn normaal gesproken onze inkomensconsulenten bezig met uitkeringen. Omdat dit zo’n bijzondere crisissituatie is, hebben we nu ook allerlei andere professionals van Baanbrekers ingeschakeld. Ze helpen aan de telefoon, met het beantwoorden van allerlei vragen rondom de regeling en de manier van aanvragen. Verder helpen deze collega’s bij de verwerking van de aanvragen. De afgelopen dagen zijn er meer dan twintig mensen mee bezig geweest. En als het nodig is schakelen we nog meer collega’s in om iedereen zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.”