In verband met de coronacrisis vergadert het Algemeen Bestuur van Baanbrekers digitaal.

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 6 april a.s. digitaal. Normaal gesproken, zou dit een openbare vergadering zijn. In verband met de coronacrisis en de aangescherpte maatregelen is ervoor gekozen om digitaal te vergaderen. Helaas kan er dus geen publiek bij aanwezig zijn. De stukken voor deze vergadering kunnen online worden ingezien.