Het algemeen bestuur van Baanbrekers komt bijeen in een openbare vergadering

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 21 september a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis van Waalwijk aan de Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk). De vergadering begint om 19 uur en duurt tot 20:30 uur. De stukken voor deze openbare vergadering zijn online te raadplegen. Het algemeen bestuur vergadert normaal gesproken bij Baanbrekers zelf. De afgelopen keren zijn er, in verband met de coronacrisis, online vergaderingen gehouden. Omdat er bij Baanbrekers in verband met de anderhalvemetermaatregelen geen vergaderruimte beschikbaar is voor het aantal AB-leden, gasten en publiek, is er dit keer voor gekozen om uit te wijken naar het raadszaal van de gemeente Waalwijk.