Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Dit is niet nieuw. Maar in de nieuwe Participatiewet worden de arbeidsverplichtingen uitgebreider beschreven. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen? Dan krijgt u vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?
Vanaf januari 2015 heeft u de volgende arbeidsverplichtingen:

  1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus.
  2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of als u werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
  3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal drie uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor minimaal één jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
  4. U helpt Baanbrekers om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met Baanbrekers maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen aan die wij u bieden.
  5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
  6. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?
Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. Baanbrekers zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. In uw plan van aanpak – dat u samen met Baanbrekers maakt – staat daarom precies wat wij van u verwachten.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?
Komt u de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover niet na? Dan wordt een maatregel opgelegd. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

  • Voor het niet nakomen van de eerste drie arbeidsverplichtingen (vacatures zoeken, solliciteren, werkmap aanmaken) bekijkt Baanbrekers uw persoonlijke situatie en legt u een passende maatregel op.
  • Houdt u zich een eerste keer niet aan de arbeidsverplichtingen van punt 2 tot en met 6 van de vorige pagina. Dan ontvangt u ten minste een maand geen uitkering. Komt u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet na? Dan krijgt u te maken met zwaardere maatregelen.

Krijgt u altijd een lagere uitkering als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?
Ja, in principe wordt uw uitkering altijd verlaagd of krijgt u helemaal geen uitkering als u de arbeidsverplichtingen niet nakomt. Maar er kan wel rekening worden gehouden met uw situatie. Dat betekent dat u bij zeer dringende redenen toch een (deel van uw) uitkering kunt krijgen, ondanks dat u zich niet aan de arbeidsverplichtingen hebt gehouden. Kunt u er echt niets aan doen dat u zich niet aan een van deze arbeidsverplichtingen heeft gehouden? Dan is het mogelijk dat u geen verlaging van uw uitkering krijgt. Bent u binnen de verlagingsperiode bereid om uw arbeidsverplichtingen toch (weer) na te komen? Kunt u dit bewijzen? Dan kunnen wij de verlaging meteen stoppen.