Baanafspraak

Talenten met een beperking zijn onbeperkt houdbaar. Met dit als uitgangspunt is Baanbrekers samen met de gemeenten in Midden-Brabant, Diamant Groep en UWV aan de slag gegaan met het uitvoeren van de Banenafspraken. Deze samenwerkingspartners bedienen samen de werkgevers in Midden-Brabant als het gaat om het nakomen van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. In dit akkoord spraken de sociale partners en het kabinet af om de komende jaren 125.000 extra banen te scheppen voor personen met een beperking. Voor Midden-Brabant zijn dit voor 2015 en 2016 380 werkplekken bij werkgevers en 50 banen bij de overheid.

Wat is een Banenafspraakbaan?
Een Banenafspraakbaan is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het zijn extra banen van minimaal 25,5 uren per week bij een regulier werkgever. Grote en kleine werkgevers kunnen meedoen met het invullen van de Banenafspraakbanen. Werkgevers kunnen zich altijd aanmelden bij Baanbrekers of één van de andere samenwerkingspartners in Midden-Brabant. Wij gaan dan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij deze baan of banen bij u kunnen regelen.