Iedereen telt mee! Iedereen heeft een talent dat kansen biedt op de arbeidsmarkt. Die kansen verzilveren gemeente Heusden en Baanbrekers met het werkgelegenheidsproject Talent2Work. Het doel van dit project is werkzoekenden te koppelen aan werkgevers, waardoor een klik kan ontstaan en mensen aan de slag kunnen. Uiteraard houden we hierbij rekening gehouden met de bijzondere en persoonlijke omstandigheden van betrokkenen.

Direct ontmoeten
Belangrijk daarbij is dat de werkzoekenden en de bedrijven elkaar direct ontmoeten. Met het project Talent2Work stimuleren de gemeente Heusden en Baanbrekers het contact tussen werkzoekenden en bedrijven. Werkgevers en werkzoekenden bepalen zelf of ze samen om de tafel gaan.

Ambitie
Het project gaat ervan uit dat iedereen de ambitie heeft om het verschil te maken, iets toe te voegen. Als mensen bereid zijn daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken, vinden ze de gemeente en Baanbrekers aan hun zijde. Wij zullen hen daarbij met maatwerk ondersteunen.