Gunstige jaarcijfers voor Baanbrekers.

“Baanbrekers heeft het goed gedaan in 2017”, vertelt directeur Walter Bak naar aanleiding van de concept-jaarrekening die nog door het dagelijks bestuur van Baanbrekers moet worden vastgesteld. “We hielpen veel mensen aan het werk en uit de uitkering, we voorkwamen dat er veel meer uitkeringen bijkwamen en we zorgden ervoor dat we met onze bedrijfsactiviteiten goed te werken hadden. Ook waren we in 2017 goed bezig met het doorvoeren van efficiencyslagen en het kritisch kijken naar onze uitgaven. Verder ontvingen we meer geld van het Rijk. Al deze zaken zorgden voor gunstige jaarcijfers.”

Mensen naar werk begeleiden
Baanbrekers is er om mensen naar werk te begeleiden, om werkgevers te voorzien van nieuwe medewerkers en om mensen die nog even niet hun eigen inkomen kunnen verdienen, te voorzien van een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering. “Verder bieden we met onze activiteiten bij ons Werkbedrijf en WML Facilitair zakelijke dienstverlening aan opdrachtgevers, waardoor onze mensen een nuttige bijdrage kunnen leveren en waardoor wij mensen kunnen leren om te werken. Het gaat bij Baanbrekers niet zozeer om rode of zwarte cijfers. Wij zijn een voorziening die geld kost. Elk jaar hebben we zo’n 52 miljoen euro nodig voor onze dienstverlening. Het geld hiervoor komt uit drie potjes. We krijgen via de gemeenten geld van het Rijk om de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. Verder verdienen we met onze activiteiten geld. Ten slotte ontvangen we jaarlijks een gemeentelijke bijdrage.”

Gemeenten hoeven minder bij te dragen
Het afgelopen jaar heeft Baanbrekers geld overgehouden. Dat blijkt uit de concept-jaarrekening. “Ten opzichte van wat we aan gemeentelijke bijdrage hadden gevraagd, houden we 1,5 miljoen over. Dit geld betalen we terug aan onze drie gemeenten. We hebben dit geld onder meer overgehouden omdat de Rijksbijdrage is toegenomen. Het Rijk baseert de verdeling van het geld voor het betalen van uitkeringen op landelijke cijfers. Omdat Baanbrekers in vergelijking met de rest van ons land meer mensen aan werk en uit de uitkering heeft geholpen dan, krijgen we dus meer geld voor minder uitkeringen. Hierdoor hoeven onze gemeenten minder bij te dragen. Ook de komende jaren gaan de gemeenten geld terugkrijgen.”