Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

De eerste negen maanden van 2013 legde Baanbrekers dertien boetes op aan klanten met een uitkering. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van 5.190,83 euro. Ook werden er tachtig waarschuwingen uitgedeeld aan klanten die zich niet aan de regels hielden. “Het lijkt weinig geld, maar dat moet je anders zien”, vertelt Eric van Agt, manager inkomensondersteuning bij Baanbrekers. “Onze klanten hebben immers een beperkt inkomen. Dan is elke euro boete al veel geld.”

Nooit onbestraft
Baanbrekers laat fraude nooit onbestraft. “Onze klanten kloppen bij ons aan voor ondersteuning. Wij gaan er hierbij vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt. Wie dat niet doet, brengt in feite ons stelsel van sociale zekerheid in gevaar. Dan moeten wij optreden. Dat staat zo in de wet.” Wie de regels overtreedt, moet dus de gevolgen van zijn of haar actie ondervinden. Er volgt dan een boete. Baanbrekers kan alleen een waarschuwing afgeven als er absoluut geen sprake is van ten onrechte te veel betaalde uitkering. Gaat een klant binnen twee jaar na een waarschuwing weer de fout in? Dan volgt er sowieso een boete van minimaal 150 euro. “Wij zijn er voor personen die écht recht hebben op onze dienstverlening en niet voor klanten die zich niet houden aan de afspraken die er op het gebied van sociale zekerheid en fraude bestaan. Gelukkig zijn de meeste mensen gewoon eerlijk. Die houden zich aan alle regels.”

Geef veranderingen door
Soms is voor klanten niet duidelijk wanneer er sprake is van fraude. Mag je bijvoorbeeld onbetaald werken met behoud van een uitkering? Of heeft samenwonen altijd meteen gevolgen voor je uitkering. “Wij adviseren onze klanten altijd om veranderingen direct door te geven en om altijd eerlijk antwoord te geven. Op die manier voorkom je een hoop ellende. Verder doen wij er veel aan om onze klanten te informeren over fraude en fraudebestrijding.”

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

Gevolgen van de Fraudewet
Tot en met vorig jaar was het zo dat bij fraude alleen de te veel ontvangen uitkering moest worden terugbetaald. “Dit is begin dit jaar met het ingaan van de nieuwe fraudewet veranderd. Wie nu fraude pleegt, moet niet alleen de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Ook wordt een boete opgelegd, die even hoog is als het bedrag dat te veel aan uitkering is verstrekt. De boete is minimaal 150 euro. Bij zeer ernstige fraude komt de zaak zelfs voor de rechter. Ook is het zo dat wij in geval van fraude niet mogen meewerken aan schuldregelingen.”