Baanbrekers en PostNL starten de nieuwe samenwerking ‘Traject op Maat’: post bezorgen in je eigen wijk met een goede begeleiding (coach & buddy), veel vrijheid en flexibiliteit. Een mooie kans voor kandidaten in de Participatiewet die door persoonlijke omstandigheden moeilijk een gewone baan kunnen vinden.

Traject op Maat kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn voor een alleenstaande met jonge kinderen, voor een nieuwkomer die de Nederlandse taal nog niet goed kent of voor een kandidaat die het lastig vindt om te functioneren in een grotere groep. Het is ook geschikt voor kandidaten die geen lichamelijk zwaar werk kunnen doen, want deelnemers aan Traject op Maat bezorgen alleen post, geen pakketjes. “We denken zelfs aan kandidaten die niet kunnen fietsen”, vertelt werkmakelaar/trajectbegeleider Anna van der Velden van Baanbrekers. “PostNL kan zorgen voor een ‘postboy’, een soort loopkar waaraan je de volle posttassen hangt. Ook kunnen we via ContourdeTwern vrijwilligers regelen die fietsles willen geven. De fietsen zelf komen via ons eigen kringloopwarenhuis Twiddus.”

Opbouwen
De gesorteerde post halen de deelnemers op bij een verdeellocatie in de buurt. Ze bezorgen de post in hun eigen vertrouwde wijk. Dat doen ze tussen 10.00 en 17.00 uur, de precieze werktijden bepalen ze helemaal zelf. Ze starten met een werkweek van 15 uur en kunnen dat langzaam opbouwen. Dinsdag 15 maart was de aftrap. Sinds die dag zijn de kandidaten één op één gekoppeld aan een buddy die al een tijd bij PostNL werkt. Die kan vragen beantwoorden, dingen uitleggen en zo de kandidaat begeleiden in de beginperiode. De eerste echte werkdag in de eigen wijk was dinsdag 22 maart, toen gingen de eerste drie kandidaten aan de slag.

Jaarcontract
“Baanbrekers selecteert geschikte kandidaten”, vertelt Anna. “Natuurlijk met als doel om ze te laten uitstromen naar regulier werk. Elke kandidaat start met een proefplaatsing van twee maanden, met behoud van uitkering. Als dat van beide kanten goed bevalt, komt de kandidaat daarna direct in dienst bij PostNL met een jaarcontract.” Volgens Baanbrekers en PostNL zijn deze eerste maanden een soort proef, om te kijken of het aanslaat en werkt. Anna heeft daar alle vertrouwen in: “Onze samenwerking met PostNL is prima en voor de deelnemers is het werk erg flexibel. Ik hoop dat we steeds meer kandidaten kunnen helpen met Traject op Maat.”