Tozo coronahulp voor ondernemers

Het Rijk voerde in maart jl. speciale coronahulp in voor zelfstandig ondernemers. Met deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) willen we zelfstandig ondernemers ondersteunen die in deze coronatijd in nood zijn geraakt. Ook Baanbrekers heeft het flink druk met deze regeling. Na Tozo-1 en Tozo-2 ging op 1 oktober jl. de derde fase van Tozo in. Tijd voor een eerste terugblik.

Partnerinkomen

Het beroep op hulp in fase 2 was lager dan in fase 1. Dit had te maken met het extra criterium van het partnerinkomen. Baanbrekers paste – volgens Rijksbeleid – de partnerinkomenstoets toe vanaf Tozo-2. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag verklaart de aanvrager hoe hoog het inkomen van de aanvrager en de eventuele partner is in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Is het huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan is er geen recht op een Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

‘Heropening’ economie

Dat het beroep op hulp in het kader van Tozo-2 lager was dan in fase 1 heeft ook te maken met de ‘heropening’ van de economie in het voorjaar en de zomer. Baanbrekers verwacht dat er meer aanvragen voor Tozo-3 gaan komen, omdat we sinds een paar weken weer te maken hebben met een gedeeltelijke lock-down. Dit heeft gevolgen voor de economie, ook in de Langstraat. Zelfstandig ondernemers krijgen het door deze lock-down extra moeilijk, waardoor ze eerder bij Baanbrekers moeten aankloppen. We verwachten niet dat het aantal aanvragen weer zo hoog zal worden als bij Tozo-1, maar dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.

Bijstandsbestand loopt iets op

Het aantal klanten in de Participatiewet (bijstand) is toegenomen. Op 1 januari 2020 was het aantal uitkeringsgerechtigden 1.407. Op 31 augustus jl. telde Baanbrekers 1.463 bijstandscliënten. In week 42 was het bijstandsbestand gegroeid tot 1.473 personen. De toename is vooral het gevolg van een lagere uitstroom naar werk. In verband met de coronacrisis is het moeilijker om onze cliënten te laten uitstromen naar een betaalde baan, waardoor ze geen uitkering meer nodig hebben. De instroom in de uitkering is iets hoger dan vorig jaar. Dit komt ook omdat bedrijven door het Rijk gestimuleerd worden hun medewerkers niet te ontslaan (bijvoorbeeld met de NOW-regeling). Het is de verwachting dat de gevolgen voor de economie en de klappen op de arbeidsmarkt in 2021 en daarna voelbaar zijn. Baanbrekers verwacht dan ook later een grotere toename van het aantal mensen dat aanklopt voor werk en een bijstandsuitkering.

Terugblik in getallen

Tozo-1 (maart tot en met juni 2020):

 • Ruim 2.200 aanvragen levensonderhoud ingediend.
 • Hiervan zijn er bijna 1.600 zijn toegekend en betaald.

Tozo-2 (juli tot en met september 2020):

 • Ruim 470 aanvragen levensonderhoud ingediend.
 • Hiervan zijn er bijna 380 toegekend.

Tozo-3 (loopt sinds 1oktober 2020 en duurt nog tot 1 april 2021):

 • 74 aanvragen levensonderhoud ingediend en ingeboekt.
 • Hiervan zijn er tot 21 oktober 2020 dertien toegekend. De andere aanvragen zijn nog in behandeling.
 • Er zijn nog 115 aanvragen ontvangen. Die worden nu verwerkt en daarna behandeld.
 • Deze cijfers zijn bijgewerkt tot 21 oktober 2020.
 • Tozo-3 wordt op 1 april 2021 3 opgevolgd door Tozo-4. Tozo-4 loopt tot en met 1 juli 2021.

Krediet:

 • Naast aanvragen voor levensonderhoud kunnen zelfstandigen in nood ook een beroep doen op een krediet tegen een aantrekkelijk rentepercentage (2%).
 • Dit krediet kent een maximum van 10.157 euro.
 • Baanbrekers ontving tot nu toe 256 aanvragen voor zo’n krediet.
 • Hiervan zijn 83 aanvragen toegekend.
 • Ongeveer 165 aanvragen zijn ingetrokken, afgewezen of buiten behandeling gesteld. Er bevinden zich nog aanvragen in de behandelingsfase.

Bezwaren:

 • Tot op heden zijn er 52 bezwaren ingediend tegen besluiten in het kader van de Tozo-regeling.
 • Hiervan zijn er nu 28 behandeld.
 • Vijf van deze bezwaren zijn gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden.

Totaal uitgekeerd bedrag:

 • Aan uitkeringen voor levensonderhoud (Tozo-1 en Tozo-2) en aan kredieten is nu bijna 7,3 miljoen euro netto betaald.