Baanbrekers gaat bouwen

De kogel is door de kerk: Baanbrekers gaat bouwen. Dat besloot het algemeen bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van maandag 18 oktober jl. De huisvesting van de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid is al jaren een punt van zorg. Met sloop en nieuwbouw komt hier nu verandering in. “We zijn enorm blij met het besluit dat nu is genomen”, vertelt Baanbrekersvoorzitter Ronald Bakker.

Vier losse gebouwen

Nu nog heeft Baanbrekers vier losse, gedateerde gebouwen op een groot terrein aan de Zanddonkweg in Waalwijk. Dat wordt straks één gebouw, dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. “De schop gaat niet meteen in de grond”, zegt directeur Ad van Oudheusden. “Eerst wordt het geld geregeld om de bouw mogelijk te maken. Daarna gaat de architect aan de slag met het ontwerp. Vervolgens brengen we de kantoorfuncties van gebouw 1 tijdelijk elders onder. Daarna slopen we gebouw 1. Weer later starten we met de nieuwbouw. Door de keuzes die we hebben gemaakt, kunnen de medewerkers van Leren & Werken gewoon aan de slag blijven op de huidige plek. Hun verhuizing volgt pas als de nieuwbouw klaar is.”

Begin 2025

Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwbouw begin 2025 opgeleverd. “Vanaf dan kunnen we vanuit ons nieuwe gebouw onze diensten aanbieden. Met de nieuwbouw kunnen we flink wat jaren vooruit. Het gebouw wordt helemaal energieneutraal. En dat scheelt uiteraard veel in de vaste lasten. Zeker als je het vergelijkt met de huidige situatie. Onze oude gebouwen zijn wat energie betreft zo lek als een mandje.”

Onder één dak

Met de nieuwbouw komen alle bedrijfsonderdelen van Baanbrekers onder één dak te zitten. Het nieuwe, compacte gebouw komt te liggen aan de Bachlaan en de Zanddonkweg. Op die manier is het voor iedereen toegankelijk. “Na de verhuizing naar de nieuwbouw worden de overige gebouwen verkocht. Want voor ons nieuwe gebouw hebben we niet zo’n groot terrein meer nodig. We gaan het allemaal veel slimmer en toegankelijker inrichten. Dat is bij onze huidige gebouwen veel minder het geval. Anders dan tot op heden gaan we ook de hoogte in. Ons nieuwe gebouw krijgt meerdere bouwlagen.”

Niet over één nacht ijs

Baanbrekers kiest voor een eigentijdse huisvesting. “Hierbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben allerlei alternatieven bekeken. En we hebben met medewerkers, bestuur en gemeenten gesprekken gevoerd. Bij het maken van onze plannen en het vergelijken van alle opties zijn we bijgestaan door bouwkundig adviesbureau HEVO. Uiteindelijk is gekozen voor de meest optimale variant. Hierdoor kunnen we drie gebouwen afstoten. Ook zorgen we er zo voor dat de medewerkers en onze dienstverlening er zo min mogelijk last van ervaren.”