Baanbrekers in kopgroep werk en inkomen

Baanbrekers doet het uitstekend. Dat mogen we concluderen uit het meest recente vergelijkingsonderzoek van branchevereniging Divosa. “We zijn tijdens deze zogenoemde benchmark op het gebied van werk en inkomen langs een meetlat gelegd en vergeleken met 220 andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties”, vertelt een trotse manager Inkomensondersteuning Eric van Agt. “En in deze vergelijking scoren we heel erg goed. We zitten zelfs in de landelijke kopgroep als het gaat om onze prestaties op het gebied van werk en inkomen.”

Meer mensen aan het werk
De benchmark van branchevereniging Divosa heeft betrekking op het werk en inkomengedeelte van Baanbrekers en niet op het gedeelte van de organisatie dat bezig is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Baanbrekers wijkt volgens Divosa op meerdere gebieden positief af. “Dat doen we al een tijd lang blijkt uit de vergelijkingen van de brancheorganisatie. De meest recente benchmark toont aan dat we meer mensen aan het werk hebben geholpen. Verder hebben we meer dan andere sociale diensten weten te voorkomen dat er mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Inmiddels zitten we op zo’n 1.475 bijstandsgerechtigden, terwijl we ruim een jaar geleden nog boven de 1.600 zaten.” De daling van het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand is bij Baanbrekers veel sterker dan elders in Nederland. Dat levert een behoorlijk financieel voordeel op, dat ten goede komt aan de drie gemeenten.

Extra motiverend
Divosa concludeert verder dat Baanbrekers ervoor zorgt dat mensen niet zo snel terugkomen in een uitkering. “De uitstroom naar werk is vaak voor langere tijd, er zijn weinig ‘draaideurklanten’. Ook blijkt dat bij onze de gemiddelde kosten per uitkering aan de lage kant zijn. Dat is deels het gevolg van ‘toevallige’ omstandigheden, zoals leeftijdsopbouw van ons bestand en gezinssituaties. Het is ook het gevolg van bijvoorbeeld goed debiteurenbeheer. Dit alles zorgt ervoor dat wij erg goed scoren in dit vergelijkend onderzoek. En daar mogen we trots op zijn. Natuurlijk wisten we zelf al dat we het niet slecht doen, maar zo’n externe bevestiging werkt toch altijd extra motiverend om verder te gaan op de weg die weg zijn ingeslagen. Dat blijkt immers een juiste te zijn, gezien het feit dat we het in vergelijking met de rest van ons land stukken beter doen.”

Kopgroep van Nederland
Uit de benchmark van Divosa komen nog wel wat aandachtspunten naar voren. “Zo kregen we te horen dat we lager scoren dan het landelijk gemiddelde op de uitstroom naar parttime banen. Baanbrekers zet nu vaak in op honderd procent uitstroom uit de uitkering, dus gaan we voor fulltime banen. En daarop scoren we zeer goed. Maar je kunt natuurlijk ook met tussenstapjes werken naar uitstroom uit de uitkering. Een parttime baan kan zo’n tussenstapje zijn. Maar als zo’n tussenstapje niet nodig blijkt te zijn, is het natuurlijk beter direct voor een fulltime baan te gaan. Een ander aandachtspunt had te maken met het aantal vorderingen dat wij open hebben staan. We ontvangen behoorlijk wat geld terug, maar er staan ook veel vorderingen open. Een opschoning van het debiteurenbestand kan meer helderheid geven over de reëel te verwachten inkomsten uit vorderingen. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag. En met de dingen die we al goed doen, daar gaan we mee verder. We willen namelijk bij de volgende benchmark weer in de kopgroep van Nederland zitten. Dat is goed voor de bewoners van onze gemeenten, voor de werkgevers in onze regio, voor onze gemeenten, voor onze werkzoekende klanten en voor ons zelf natuurlijk.”