Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 16 september 2016 en 19 december 2016 (voor zover elks bevoegdheid reikt) hebben besloten tot vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Baanbrekers d.d. 19 december 2016. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid Baanbrekers wil Baanbrekers een optimaal inkooprendement realiseren.

Algemene voorwaarden
Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 21 oktober 2016 en 19 december 2016 (voor zover elks bevoegdheid reikt) hebben besloten tot vaststelling van:

  • De algemene leverings-dienstverlenings-betalingsvoorwaarden van Baanbrekers.
  • De algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers.
  • De algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en Stichting Fidant.
  • De algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening.

Ter inzage
De hiervoor genoemde stukken liggen voor de tijd van twaalf weken ter inzage bij Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX in Waalwijk en in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De stukken kunt u ook digitaal inzien: