Vermogen – woningen, percelen grond en geld – in het buitenland is al een tijd lang een extra aandachtspunt voor Baanbrekers.

Iedereen in onze samenleving draagt bij aan het onderhoud van mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven. “Als iemand fraudeert, heeft de samenleving er last van”, vertelt Eric van Agt, manager inkomensondersteuning van Baanbrekers. “Daarom letten wij er kritisch op dat iedereen zich aan de regels houdt.” Onlangs werd door Baanbrekers onderzoek gedaan naar verzwegen vermogen in het buitenland. “Nu al kunnen we melden dat er voor meer dan drie ton is gefraudeerd. Deze fraude pakken we stevig aan.”

Vermogen in buitenland is extra aandachtspunt
Vermogen – woningen, percelen grond en geld – in het buitenland is al een tijd lang een extra aandachtspunt voor Baanbrekers. “Zo hebben wij ons klantenbestand goed doorgelicht op eventuele kansen op vermogen in het buitenland. Wij hebben onderzoeksopdrachten uitgezet in Turkije, Marokko, het voormalige Joegoslavië en België.” De onderzoeken zijn uitgevoerd door medewerkers van lokale advocatenbureaus. “Deze bureaus zijn namelijk op de hoogte van de eventuele landspecifieke regels op het gebied van controle en het inwinnen van informatie.”

Woningen en percelen grond
Tussen begin 2013 en begin 2014 werden 33 onderzoeken uitgezet. Hierbij is in 25 gevallen vermogen in het buitenland vastgesteld. “Het voorlopig vastgestelde vermogen in het buitenland bedraagt meer dan 850.000 euro. Het betreft 34 woningen en 131 percelen grond. Wij zijn met deze gevallen aan de slag gegaan. Tot op heden hebben we 14 onderzoeken kunnen afronden. Daarbij werd voor meer dan 300.000 euro aan fraude aangetoond. Als we klaar zijn met deze onderzoeken, pakken we nieuwe zaken op.”

Vermogen – woningen, percelen grond en geld – in het buitenland is al een tijd lang een extra aandachtspunt voor Baanbrekers.

Vermogen – woningen, percelen grond en geld – in het buitenland is al een tijd lang een extra aandachtspunt voor Baanbrekers.

Bijstandsuitkeringen gestopt
Inmiddels zijn negen bijstandsuitkeringen stopgezet. ”Hiermee bespaart Baanbrekers meer dan 100.000 euro per jaar aan uitgaven voor uitkeringen. Het spreekt voor zich dat wij alle middelen inzetten om de fraudebedragen te innen. Van 2 fraudezaken wordt, gezien het hoge fraudebedrag, bovendien aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.”

Controleren blijft noodzakelijk
Baanbrekers gaat ook in de toekomst verder met het onderzoeken van vermogen in het buitenland. ”Wij willen alleen hulp bieden aan personen die daar recht op hebben. Controleren blijft in dit kader noodzakelijk, ook in het buitenland. Wie fraude pleegt, moet altijd de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Ook krijgen deze personen altijd een boete die even hoog is als het bedrag dat te veel aan uitkering is verstrekt.”