Het algemeen bestuur van Baanbrekers komt bijeen in een openbare vergadering

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 29 juni 2018 en 9 juli 2018 hebben besloten tot vaststelling van het treasurystatuut. Dit onder gelijktijdige intrekking van het treasurystatuut  Baanbrekers, zoals vastgesteld door het bestuur van 11 juli 2016. Het treasurystatuut kunt u downloaden.