Baanbonus

Om de gevolgen van de crisis tegen te gaan en om meer mensen aan het werk te helpen, bedacht de arbeidsmarktregio Hart van Brabant onder meer de Baanbonus. Dit is een loonkostensubsidie die het voor werkgevers aantrekkelijk maakt om talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Bijna alle gemeenten in Midden-Brabant maakten gebruik van de Baanbonusregeling. Op UWV na heeft Baanbrekers de meeste Baanbonussen kunnen inzetten.

Aan het werk, uit de uitkering
In korte tijd – net na de zomer van 2014 – is door de arbeidsmarktregio bijna vier ton aan Baanbonussen ingezet. Door de Baanbonussen vonden in Midden-Brabant ruim honderd werkzoekenden een nieuwe werkzame toekomst bij bijna negentig bedrijven. Baanbrekers kon met de Baanbonus bijna dertig personen aan het werk en uit de uitkering helpen. Inmiddels is bekend geworden dat er dit jaar nog ruimte is voor tien extra Baanbonussen. Het is niet ondenkbaar dat dit bijzondere loonkosteninstrument ook in 2015 kan worden ingezet.