Baanbrekers gaat zelfstandig verder met WML Facilitair.

Baanbrekers gaat vanaf 1 januari 2016 zelfstandig verder met WML Facilitair. Dat is het gevolg van een besluit van het bestuur van Baanbrekers. Nu nog is WML Facilitair een joint venture tussen schoonmaakconcern Vebego en Baanbrekers.

Wereld is veranderd
Baanbrekers en Vebego voeren al een tijd gesprekken over de toekomst van WML Facilitair. “Bij de start van WML Facilitair is nadrukkelijk afgesproken dat we op gezette tijden met elkaar kijken naar de bedrijfsvoering van WML Facilitair”, licht Baanbrekersvoorzitter Wil Ligtenberg toe. “2015 is specifiek genoemd als evaluatiemoment. De wereld is in vijf jaar tijd flink veranderd. Dat zorgt ook op een andere kijk op onze samenwerking met Vebego en op de toekomst van WML Facilitair.”

Baanbrekers gaat zelfstandig verder met WML Facilitair.

Baanbrekers gaat zelfstandig verder met WML Facilitair.

Andere aanpak
Volgens Ligtenberg vragen de huidige tijd en de huidige markt om een andere aanpak. “Wij zijn ervan overtuigd dat er nog meer en betere kansen ontstaan als Baanbrekers zelfstandig verder gaat met WML Facilitair. We gaan hierbij uit van meer en betere mogelijkheden om talenten vanuit brede doelgroepen aan het werk te helpen binnen én buiten WML Facilitair. Ook gaan we uit van meer kansen op interessante opdrachten van bijvoorbeeld de drie gemeenten waarvoor Baanbrekers actief is.”

De huidige tijd en de huidige markt vragen om een andere aanpak.

De huidige tijd en de huidige markt vragen om een andere aanpak.

Samenwerking houdt op
Baanbrekers heeft Vebego laten weten de samenwerking te stoppen. “De samenwerking houdt op 31 december a.s. op. Baanbrekers gaat de activiteiten op groen-, schoonmaak- en beveiligingsgebied vanaf 1 januari 2016 weer helemaal onder eigen vlag uitvoeren. “De komende maanden wordt de overgang naar Baanbrekers verder voorbereid. Uiteraard blijft Baanbrekers straks actief voor de opdrachtgevers die nu samenwerken met WML Facilitair. En het werk voor deze opdrachtgevers blijven we uitvoeren met de medewerkers die bij WML Facilitair werken. Hiervan zijn er bijna tweehonderd vanuit Baanbrekers gedetacheerd.”

Bijna tweehonderd medewerkers van WML Facilitair zijn hier vanuit Baanbrekers gedetacheerd.

Bijna tweehonderd medewerkers van WML Facilitair zijn hier vanuit Baanbrekers gedetacheerd.

Gemeenteraden positief
De gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn de afgelopen weken geïnformeerd over het plan van Baanbrekers om zelfstandig met WML Facilitair verder te gaan. Daarna heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers het besluit genomen om zelfstandig verder te gaan met WML Facilitair en dus de samenwerking met Vebego op te zeggen.