Bestuur Baanbrekers

Het bestuur van Baanbrekers stelde onlangs de financiële verordening (zoals voortvloeit uit artikel 212 van de Gemeentewet) en de controleverordening (zoals voortvloeit uit artikel 213 van de Gemeentewet) van Baanbrekers vast. Het dagelijks bestuur deed dit op 8 december 2017. Het algemeen bestuur deed dit op 18 december 2017. Beide verordeningen treden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking. Verordeningen inzien? Dan kan bij het secretariaat van Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk.