Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers maakt bekend dat zij op 17 november 2017 heeft besloten tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden betreffende het verstrekken van bijzondere bijstand in de vorm van de Heusdenpas en het Kindpakket. Dit besluit treedt een dag na publicatie ervan in werking en werkt terug tot 17 november 2017. Het besluit ligt de komende twaalf weken ter inzage bij Baanbrekers, Zanddonkweg 14, 5144 NX in Waalwijk en in de gemeentehuizen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.