Bestuur Baanbrekers

Treasurystatuut Baanbrekers
Het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) van Baanbrekers stelden op respectievelijk 1 juli 2016 en 11 juli 2016 (voor zover ieders bevoegdheid reikt) het treasurystatuut Baanbrekers vast. Dit gebeurde onder intrekking van treasurystatuut Baanbrekers d.d. 25 februari 2013.

Het treasurystatuut Baanbrekers vormt het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid van Baanbrekers. Het treasurybeleid ondersteunt als onderdeel van het financieel beleid de uitvoering van de publieke taken en biedt mede waarborgen voor de financiële continuïteit van Baanbrekers op de korte en lange termijn. Het treasurystatuut treedt de dag na deze publicatie in werking.

Tweede wijziging van de bijlagen mandaat-, machtiging- en volmachtregister behorende bij het directiestatuut Baanbrekers
Het DB en het AB van Baanbrekers stelden op respectievelijk 20 mei 2016 en 11 juli 2016 (voor zover ieders bevoegdheid reikt) de tweede wijziging vast van de bijlagen mandaat-, machtiging- en volmachtregister behorende bij het directiestatuut van Baanbrekers. In dat kader zijn de rubrieken algemene en financiële aangelegenheden en uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s), Wet inburgering en uitvoering van personele aangelegenheden behorende bij het directiestatuut Baanbrekers geactualiseerd en aangepast. De tweede wijziging van de bijlagen mandaat-, machtiging en volmachtregister behorende bij het directiestatuut Baanbrekers treedt op 1 augustus 2016 in werking.
De stukken die hiervoor worden genoemd, liggen twaalf weken lang ter inzage bij Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX in Waalwijk en in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.