Bestuur Baanbrekers

In de hulp bij het huishouden (schoonmaakondersteuning/HbH1) zijn veranderingen aangebracht. Dit gebeurde na besluiten van de gemeenteraad van Waalwijk van 18 september 2014 en 13 november 2014.

Zelf verantwoordelijk
Vanaf 1 mei 2015 zijn personen zelf verantwoordelijk voor de kosten van schoonmaakondersteuning. Voor personen met een laag inkomen en onvoldoende vermogen wordt een vangnetvoorziening in de vorm van bijzondere bijstand geboden. Deze voorziening is uitgewerkt in de ‘beleidsregels huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand Gemeente Waalwijk 2015’. Ook zijn de nadere voorwaarden en bepalingen over de uitvoering vastgelegd.

Ter inzage
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 23 januari 2015 de beleidsregels huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand Gemeente Waalwijk vast. Deze beleidsregels treden op 1 mei 2015 in werking. De beleidsregels liggen gedurende tot 30 mei 2015 ter inzage in het gemeentehuis van Waalwijk.