Het werkveld van zorg en welzijn is ontzettend breed.

Het Servicepunt Zorg & Welzijn verzorgde op vrijdagmiddag 15 maart jl. samen met Baanbrekers een beroepenoriëntatie voor de zorg en welzijn. Informatie- en adviesmedewerker Diann de Jong en coördinator Servicepunt Zorg & Welzijn Marlous van Os praatten de aanwezigen bij over de kansen en mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen het brede werkveld van de zorg en welzijn.

Het werkveld van zorg en welzijn is ontzettend breed.

Het werkveld van zorg en welzijn is ontzettend breed.

Bewust kiezen
Het doel van de bijeenkomst was de werkzoekenden te laten zien hoe breed het werken in de zorg en in de welzijnssector is. Zo werd verteld dat werkgevers in deze sector het erg belangrijk vinden dat werkzoekenden bewust voor zorg en welzijn kiezen. Ook werd ingegaan op de inhoud en toekomstmogelijkheden van verschillende beroepen en werkvelden in de zorg en welzijn.

Het was een interactieve en informatieve middag.

Het was een interactieve en informatieve middag.

Uitgedaagd
Het was een interactieve, informatieve en vooral leerzame middag. De werkzoekenden werden uitgedaagd om actief mee te doen en om hun persoonlijke werkwensen te uiten. Veel aanwezigen willen graag in actie komen om aan de slag te gaan in zorg- en welzijnssector. Ze beseffen dat hiervoor een combinatie nodig is van passie, doorzettingsvermogen, enthousiasme, vooropleiding en geluk.

De werkzoekenden hadden veel interesse in de zorg- en welzijnsector.

De werkzoekenden hadden veel interesse in de zorg- en welzijnsector.