Het bestuur van Baanbrekers is bekend. Tijdens de eerste bestuursvergadering van onze organisatie zijn de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur officieel benoemd.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee wethouders en twee raadsleden af. Het algemeen bestuur wordt gevormd door:

 • Margo Mulder, wethouder gemeente Heusden
 • Marc Buijs, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Henk van Komen, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Riné van Dongen, wethouder gemeente Waalwijk
 • Cees Musters, raadslid gemeente Heusden
 • Carola Couwenberg, raadslid gemeente Heusden
 • Kees Grootswagers, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Peter Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand
 • Jan van Well, raadslid gemeente Waalwijk
 • Frank den Braven, raadslid gemeente Waalwijk


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers bestaat uit drie wethouders en twee externe bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achtergrond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Margo Mulder, wethouder gemeente Heusden
 • Wil Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand
 • Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
 • Jan-Bernard Koolen, extern bestuurslid
 • Hans Damen, extern bestuurslid


Voorzitter
Tijdens de eerste bestuursvergadering van Baanbrekers zijn ook de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd. Margo Mulder hanteert bij het Baanbrekersbestuur de voorzittershamer. Wil Ligtenberg is haar plaatsvervanger.