Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 22 augustus 2014 en 15 december 2014 hebben besloten om de Archiefverordening Baanbrekers vast te stellen. Dit gebeurde onder intrekking van de Archiefverordening Baanbrekers van 16 december 2013. In de Archiefverordening Baanbrekers wordt de zorg voor, het beheer van en het toezicht op de archiefbescheiden geregeld. De verordening treedt de eerste dag na de bekendmaking in werking. De verordening ligt twaalf weken lang tussen 9 en 16.30 uur ter inzage bij Baanbrekers.