Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 13 juli 2015 de Financiële Verordening Baanbrekers vast. In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financieel beleid en de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers.

Teksten veranderd
De financiële verordening is verplicht volgens artikel 212 van de gemeentewet. De verordening is eerder vastgesteld in 2013. In 2015 zijn er wat teksten veranderd in verband met de komst van de Participatiewet en het verdwijnen van de Wet werk en bijstand. Verder is een bepaling opgenomen over de liquiditeitsbegroting. Vandaar dat de verordening opnieuw moest worden vastgesteld.

Inwerkingtreding
De financiële verordening treedt de dag na deze publicatie in werking. De verordening werkt terug tot 1 januari 2015. De verordening ligt twaalf weken – tot 7 april a.s. – ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.