Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers stelden op respectievelijk 4 december en 18 december 2015 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2016 vast. Dit gebeurde onder intrekking van de Verordening klantenraad gemeente Heusden, de Verordening klantenraad gemeente Loon op Zand, de Verordening klantenraad Waalwijk en de Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loop op Zand en Waalwijk. In de nieuwe verordening staan de uitgangspunten voor de inspraak van cliënten op het beleid op het gebied van werk en inkomen van Baanbrekers.

Participatiewet
De komst van de Participatiewet en de veranderingen in de Wsw zorgden ervoor dat er een nieuwe verordening voor de cliëntenparticipatie moest komen. De uitgangspunten hiervoor zijn eerder door de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk vastgesteld. Duidelijk is dat er één participatieraad komt, die het bestuur van Baanbrekers gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over operationeel (regionaal) beleid en over de uitvoering van de Participatiewet.

Inwerkingtreding
De Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2016 treedt de dag na deze publicatie in werking. De verordening ligt vanaf heden twaalf weken ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.