Bestuur Baanbrekers

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Deze wet maakt deel uit van de drie grote transities, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten komen. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen werkt en naar vermogen participeert in de samenleving.

Verzamelverordening
Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 15 december 2014 de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie en tegenprestatie, individuele inkomenstoeslag, afstemming en bestuurlijke boete, bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik door middel van verordening worden geregeld.

Verzamelbesluit
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 23 januari 2015 het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast. In deze beleidsregels zijn nadere voorwaarden en bepalingen over de uitvoering vastgelegd.

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 treedt – met terugwerkende kracht – in werking op 1 januari 2015. Het Verzamelbesluit ligt tot 1 mei 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.