Het bestuur van Baanbrekers stelde onlangs de archiefverordening en het besluit informatiebeheer vast.

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 22 november 2013 en 16 december 2013 (voor zover elks bevoegdheid reikt) hebben besloten tot vaststelling van de archiefverordening en het besluit informatiebeheer Baanbrekers. In de archiefverordening wordt de zorg voor, het beheer van en het toezicht op de archiefbescheiden geregeld. Nadere regels over het toezicht op en het beheer van de archiefstukken worden gegeven door het besluit informatiebeheer.

Ter inzage
De archiefverordening en het besluit informatiebeheer Baanbrekers treden de eerste dag na de bekendmaking in werking. De verordening en het besluit liggen tot half april op werkdagen tussen 9 en 16.30 uur ter inzage bij Baanbrekers, Zanddonkweg 14, 5144 NX in Waalwijk.

Het bestuur van Baanbrekers stelde onlangs de archiefverordening en het besluit informatiebeheer vast.

Het bestuur van Baanbrekers stelde onlangs de archiefverordening en het besluit informatiebeheer vast.