Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers stelden op respectievelijk 6 september jl. en 23 september jl. de eerste wijziging van de ‘Regeling Bezwaren AdviesCommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden’ vast. Deze wijziging heeft te maken met een naamswijziging. In de tekst is ‘WML’ vervangen door ‘Baanbrekers’.

Inwerkingtreding en inzage
De eerste wijziging van deze regeling treedt in werking op de achtste dag nadat deze is bekend gemaakt. Deze regeling ligt sinds vanaf vrijdag 1 november jl. voor de tijd van twaalf weken op werkdagen tussen 9 en 16.30 uur ter inzage bij de bedrijfsjurist van Baanbrekers.