Wie geen of onvoldoende werk en inkomen heeft, kan een beroep doen op een bijstandsuitkering. In de nieuwe Participatiewet komt een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor. Dit zijn onder meer: de kostendelersnorm, de uitkering voor alleenstaande ouders en de tegenprestatie. Over deze en andere veranderingen leest u hier meer.

Kostendelersnorm
Wie als klant van Baanbrekers de woning met andere volwassenen, krijgt te maken met de kostendelersnorm. Na 1 januari 2015 geldt: hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in een huis wonen, hoe lager de uitkering. Voor mensen die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangen, gaat de kostendelersnorm pas in op 1 juli 2015.

Alleenstaande ouders
De uitkering voor alleenstaande ouders gaat in 2015 omlaag. Het kindgebonden budget (voor kinderen tot achttien jaar) van de Belastingdienst gaat omhoog. Al met al wordt er vijftig euro per maand minder uitgekeerd. De regering wil alleenstaande ouders zo stimuleren om aan het werk te gaan.

Studietoeslag
Studerende jongeren met een (arbeids)beperking kunnen vanaf 1 januari 2015 een toeslag krijgen. Zij kunnen door hun beperking naast hun studie niet of moeilijk een bijbaan hebben voor extra inkomsten.

Strengere maatregelen
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Baanbrekers ondersteunt haar klanten bij hun zoektocht. Niet serieus zelf werk zoeken, heeft gevolgen voor de uitkering. Op dit gebied gelden er strengere maatregelen.

Tegenprestatie
De Participatiewet kent de tegenprestatie. Als deze plicht van toepassing is, vragen wij van onze werkzoekende klanten een tegenprestatie te verrichten voor het ontvangen van hun uitkering. Het leveren van een tegenprestatie kan goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. Het kan ook nuttig zijn voor de gemeente of de wijk.

Langdurigheidstoeslag
De individuele inkomenstoeslag komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. Deze inkomenstoeslag kan worden toegekend aan personen die ondanks hun inspanningen écht niet in staat zijn om hun inkomenssituatie te verbeteren.

Categoriale bijzondere bijstand
Deze regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen verdwijnt op 1 januari 2015. De collectieve ziektekostenverzekering voor minima blijft wel bestaan.