Wat gaat er gebeuren met de bijzondere bijstand?

  • In 2014 bestaan er twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand.
  • In 2015 bestaat alleen nog de individuele bijzondere bijstand. De categoriale bijstand wordt afgeschaft.
  • Wel blijft het mogelijk deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima (gemeentepolis).

Wat is individuele bijzondere bijstand?
Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten helemaal of voor een deel vergoeden. Deze kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel.
  • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.
  • De kosten mogen nergens anders worden vergoed. Is dat wel het geval? Dan is er een zogenoemde ‘voorliggende voorziening’. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, waarvoor u zich kunt verzekeren bij uw zorgverzekeraar.

LET OP!
U moet bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat u de kosten maakt. En u moet altijd een aanvraag indienen voordat u de kosten maakt. Wij kunnen anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Wat is categoriale bijzondere bijstand?
Voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of beperking kent Baanbrekers in 2014 nog de categoriale bijzondere bijstand. Als u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet, kunt u extra bijstand krijgen. Baanbrekers gaat ervan uit dat u extra kosten maakt als gevolg van uw situatie. U hoeft geen bewijsstukken voor de kosten in te leveren.

Collectieve zorgverzekering
Vanaf 2015 bestaat de categoriale bijzondere bijstand niet meer. Maakt u in 2015 extra kosten vanwege uw hoge leeftijd of een chronische ziekte of beperking? Maak dan via Baanbrekers gebruik van het uitgebreide aanvullende pakket van de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis). De gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven een tegemoetkoming in de kosten van deze verzekering waarmee personen met een grote zorgbehoefte een betaalbare verzekering kunnen afsluiten. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de pakketten vergelijken