De boetes bij fraude zijn vanaf vandaag fors hoger. Dit heeft te maken met een nieuwe fraudewet. Boetes kunnen daardoor tien maal hoger zijn dan nu het geval is. Fraudeurs riskeren bij herhaalde fraude ook nog hun uitkering voor vijf jaar.

Gevolgen nieuwe fraudeaanpak

Deze maatregelen moeten de groeiende groep hardnekkige fraudeurs, die ook voor steeds grotere bedragen fraudeert, afschrikken. Ook burgers uit de Langstraat met een bijstandsuitkering krijgen te maken met de gevolgen van deze nieuwe fraudeaanpak. Simpelweg geldt dat de ‘boete’ net zo hoog is als het ‘gefraudeerde bedrag’. Als vaker wordt gefraudeerd, loopt deze boete nog verder op. Verder moet de ten onrechte ontvangen uitkering worden terugbetaald.

Wanneer is sprake van fraude?
Soms is het voor iedereen heel duidelijk wanneer er sprake is van fraude. In andere gevallen is fraude wat minder duidelijk. Hierbij een aantal voorbeelden die bij niet tijdige melding leiden tot fraude:

  • U helpt uw buurman op de markt en krijgt per dag 50 euro contant van hem.
  • U heeft een erfenis gekregen.
  • U heeft, eventueel samen met anderen, een woning in het buitenland.
  • U volgt een opleiding aan een hogeschool.
  • U deelt niet alleen lief en leed met iemand, maar ook financiële zaken.
  • U maakt schoon bij de buurvrouw, die gehandicapt is en krijgt af en toe van haar iets toegestopt.
  • U heeft eenmalig gewerkt voor een uitzendbureau.
  • Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar zitten in het buitenland op school.