Toekomst Baanbrekers: nóg meer regulier aan de slag

Baanbrekers 2.0

Baanbrekers gaat meer dan nu het geval is en waar dat goed is voor de mensen SW-medewerkers en werkzoekende kandidaten aan het werk helpen bij reguliere werkgevers. Het bestuur van Baanbrekers heeft zich achter deze toekomstkoers gesteld. De koers zal in … Lees verder

Baanbrekersbestuur stelt verordeningen vast

Bestuur Baanbrekers

Het bestuur van Baanbrekers stelde onlangs de financiële verordening (zoals voortvloeit uit artikel 212 van de Gemeentewet) en de controleverordening (zoals voortvloeit uit artikel 213 van de Gemeentewet) van Baanbrekers vast. Het dagelijks bestuur deed dit op 8 december 2017. … Lees verder

Openbare vergadering algemeen bestuur Baanbrekers

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 22 januari a.s. vanaf 19 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in ontvangstruimte 2.09 van Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk. De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Baanbrekers. De … Lees verder

Openbare vergadering algemeen bestuur Baanbrekers

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 18 december a.s. vanaf 19 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in ontvangstruimte 2.09 van Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk. De vergaderstukken van deze openbare vergadering liggen tijdens kantooruren ter … Lees verder

Bekendmaking: verlenen van mandaat, volmacht en machtiging

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers maakt bekend dat zij op 17 november 2017 heeft besloten tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden betreffende het verstrekken van bijzondere bijstand … Lees verder

Openbare vergadering algemeen bestuur Baanbrekers

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 13 november a.s. vanaf 19 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in ontvangstruimte 2.09 van Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk. De vergaderstukken van deze openbare vergadering liggen tijdens kantooruren ter … Lees verder