In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. legde het CDA Waalwijk op woensdag 26 februari jl. een werkbezoek af aan Baanbrekers. De lokale CDA-kandidaten kwamen niet alleen. Ook CDA-parlementariër Madeleine van Toorenburg was aanwezig. Het Tweede Kamerlid en de CDA-kandidaten werden rondgeleid bij Baanbrekers door Werkbedrijfmanager Pieter Springer en communicatieadviseur Robin de Jong. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan kringloopbedrijf Twiddus en de afdelingen Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie. Ook werd er gesproken over de gevolgen van de aanstaande Participatiewet en de andere verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar de gemeenten. De CDA-delegatie stak zijn licht op over hoe het in de praktijk werkt in lokale en regionale wereld van sociale zaken en sociale werkvoorziening.