Ongeveer tachtig medewerkers van Baanbrekers zaten onlangs een dag in de schoolbanken voor een cleanroominformatiecursus van de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). Iedereen die betrokken is bij het werken in de cleanroom van Baanbrekers volgde deze cursus: leidinggevenden, cleanroommedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers van de technische dienst, P&O adviseurs en accountmanagers.

Eén van de deelnemers aan de cleanroomcursus van de VCCN.

Eén van de deelnemers aan de cleanroomcursus van de VCCN.


Regels en procedures
De cursisten werden zich door de cursus nog bewuster van de invloed van het gedrag op de luchtkwaliteit en de gevolgen hiervan. Tijdens de cursus ging de VCCN-docent onder meer in op het werken in de cleanroom en op de regels en procedures voor omkleden, gedrag en hygiëne. Baanbrekers werkt continu aan het up to date houden van de kennis en kunde op cleanroomgebied van de medewerkers die bij deze bijzondere productieruimte zijn betrokken. De VCCN-cursus paste dan ook erg goed bij de opleidingsbehoeften van Baanbrekers. Inmiddels is bekend geworden dat alle cursisten zijn geslaagd voor deze VCCN-cursus.

Baanbrekers werkt continu aan het up to date houden van de kennis en kunde op cleanroomgebied van de medewerkers die bij deze bijzondere productieruimte zijn betrokken.

Baanbrekers werkt continu aan het up to date houden van de kennis en kunde op cleanroomgebied van de medewerkers die bij deze bijzondere productieruimte zijn betrokken.