Klachten en bezwaren, ze lijken veel op elkaar. Toch is er een duidelijk verschil:

  • Een klacht gaat vooral over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan.
  • Een bezwaar gaat om de beslissingen die wij nemen.


Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing die Baanbrekers over uw uitkering heeft genomen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Dit doet u binnen zes weken na de dag waarop de beschikking (dat is de brief over een besluit) is verstuurd. In de beschikking staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. Bezwaarschriften moet u opsturen naar het dagelijks bestuur van Baanbrekers, Postbus 15, 5140 AA Waalwijk.

Waartegen kunt u bezwaar maken?
Voordat u bezwaar maakt, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Vaak kunnen we samen al veel oplossen. Komen we niet tot een oplossing, dan kunt u altijd bezwaar maken. U kunt onder meer bezwaar maken als:

  • u bijstand heeft aangevraagd en u krijgt niet (helemaal) wat u ons heeft gevraagd;
  • Baanbrekers minder uitkeert, dan wat er in het besluit staat;
  • Baanbrekers iets anders uitvoert, dan wat er in het besluit staat;
  • u het oneens bent met het besluit om een verlaging op te leggen;
  • u het oneens bent met het besluit om (een deel van ) uw uitkering terug te vorderen.


U bent het niet eens met de uitspraak. Wat nu? 

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers beslist op uw bezwaarschrift. Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank in Breda. Daarna kunt u eventueel in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. De adressen van deze instanties staan in de brieven die u er in zo’n geval over krijgt.

Proceskostenvergoeding
Baanbrekers kan worden veroordeeld tot het betalen van een proceskostenvergoeding aan diegene die bezwaar of beroep heeft ingediend. Indien diegene nog een vordering heeft bij Baanbrekers, dan kan het voorkomen dat deze proceskostenvergoeding wordt verrekend met de nog openstaande vordering.