Hoewel Baanbrekers haar taken op een klantgerichte manier wil uitvoeren, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden of zelfs ontevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld. Dan heeft u alle recht om daarover te klagen. Graag zelfs, want uw opmerkingen en klachten zorgen ervoor dat onze dienstverlening verder verbetert.

Intern behandeld
Eerst wordt uw klacht intern behandeld. Bent u het niet eens met de manier waarop Baanbrekers met uw klacht omgaat? Of vindt uw klacht bij Baanbrekers geen gehoor? Dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. De Nationale Ombudsman is een onpartijdig en onafhankelijk instituut. De Nationale Ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. Daar wordt de burger beter van en de overheid ook.

Voorbeelden
U kunt een klacht indienen als u vindt dat Baanbrekers zich niet juist tegenover u heeft gedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • U krijgt geen antwoord op uw brief.
  • U krijgt niet de informatie waarom u heeft gevraagd.
  • U bent onheus bejegend.
  • Er zijn toezeggingen gedaan, die niet worden nagekomen.
  • U bent ontevreden over de geleverde dienst.

U kunt uw klacht het beste indienen door middel van ons klachtenformulier.

Een tip is geen klacht
Het kan zijn dat u een tip heeft waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Dat juichen wij alleen maar toe! Uw tips zijn immers waardevol. Het komt echter voor dat deze tips worden doorgegeven met een klachtenformulier. Dat is niet de bedoeling. Een tip is immers geen klacht. Heeft u een tip voor ons? Stuur uw tip dan via de mail naar ons toe. Wij danken u bij voorbaat voor uw meedenken! Indien nodig nemen wij contact met u op naar aanleiding van uw tip.