© 2013 – 2017 – Alle rechten voorbehouden – Baanbrekers – Heusden | Loon op Zand | Waalwijk.

Algemeen

  • De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van onze website.
  • Baanbrekers is eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden.
  • Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Correctheid van de informatie
Wij hebben onze website met zeer grote zorg samengesteld. We beseffen echter dat er spaanders kunnen vallen omdat er wordt gewerkt. Mocht er met andere woorden informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij op voorhand daarvoor onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast. Ook uw overige op- of aanmerkingen over onze website zijn van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar de webmaster. Alvast bedankt! Wij streven er naar correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van onze website. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Baanbrekers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Secundaire informatiematerialen
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Wij verzoeken deze personen contact op te nemen met de webmaster. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of kan er een regeling worden getroffen voor het blijvend gebruik van het materiaal.

Hij of zij?
Overal waar op deze website bij personen ‘hij’ staat, wordt vanzelfsprekend ook ‘zij’ bedoeld en andersom.

Opslag voor eigen gebruik
De informatie van deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. De informatie die Baanbrekers op deze website aanbiedt, mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Ontwikkeling website

  • Redactie en ontwerp website: Baanbrekers, communicatie
  • Fotografie: Baanbrekers en PDK foto

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op:

Baanbrekers,
Communicatie
Postbus 15
5140 AA Waalwijk
Mailen naar de webmaster kan uiteraard ook!