Vertegenwoordigers van de gemeente Waalwijk, Casade, Slagenland Wonen, Baanbrekers en Juvans ondertekenden enige tijd geleden het convenant ‘samen tegen schulden’ in BaLaDe in Waalwijk. De partijen slaan de handen ineen en gaan gezamenlijk de strijd aan tegen (herhalende) schuldensituaties bij inwoners van de gemeente Waalwijk. Hierbij wordt ingezet op preventief signaleren en persoonlijk contact met inwoners om schulden te voorkomen. De ambitie is om financiële stabiliteit te creëren en zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.