"Via de Participatieraad kunnen klanten en belangenorganisaties invloed uitoefenen op het beleid dat op het gebied van meedoen, werk en inkomen in onze regio wordt ontwikkeld", vertelt Participatieraadvoorzitter Cor Huibers.

De eerste voorzitter van de Participatieraad van Baanbrekers is onlangs benoemd. Zijn naam is Cor Huibers. De nieuwe voorzitter brengt veel kennis en ervaring met zich mee op het gebied van werk, inkomen en meedoen. Jarenlang hanteerde hij immers de voorzittershamer van de WWB-klantenkamer in de Langstraat. “Wij zijn erg blij dat Cor als voorzitter van de Participatieraad aan de slag gaat”, licht Eric van Agt, manager inkomensondersteuning en secretaris van de Participatieraad van Baanbrekers toe. “Cor kan namelijk op een positief-kritische manier meedenken over alles waarmee Baanbrekers bezig is. Dat komt onze dienstverlening aan de klanten alleen maar ten goede.”

Erg belangrijk
Baanbrekers en de in Baanbrekers samenwerkende gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk vinden cliëntenparticipatie erg belangrijk. “Goede cliëntenparticipatie op het gebied van meedoen, werk en inkomen zorgt voor betrokkenheid bij en inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers. Samen met de voorzitter doen wij er alles aan om een goede en gemotiveerde Participatieraad te krijgen. De werving van de Participatieraadsleden is onlangs gestart. Naar verwachting zal de complete Participatieraad na de zomer 2016 in volle sterkte actief zijn.”

"Via de Participatieraad kunnen klanten en belangenorganisaties invloed uitoefenen op het beleid dat op het gebied van meedoen, werk en inkomen in onze regio wordt ontwikkeld", vertelt Participatieraadvoorzitter Cor Huibers.

“Via de Participatieraad kunnen klanten en belangenorganisaties invloed uitoefenen op het beleid dat op het gebied van meedoen, werk en inkomen in onze regio wordt ontwikkeld”, vertelt Participatieraadvoorzitter Cor Huibers.

Doelgroep breder
“Als oud-voorzitter van de WWB-klantenkamer ben ik al jaren betrokken bij en in de weer met het behartigen van de belangen van de bijstandsklanten van Baanbrekers”, licht voorzitter Cor Huibers toe. “Sinds de invoering van de Participatiewet is de doelgroep veel breder geworden. Daarom moet er ook een Participatieraad komen die een brede maatschappelijke betrokkenheid heeft. In de Participatieraad dienen allerlei talenten te zitten, met en zonder beperkingen. Via de Participatieraad kunnen klanten en belangenorganisaties invloed uitoefenen op het beleid dat op het gebied van meedoen, werk en inkomen in onze regio wordt ontwikkeld.”

Werven van leden
De nieuwe voorzitter is samen met een aantal medewerkers van Baanbrekers volop bezig met het werven van de leden voor de Participatieraad. “Het is zaak dat er één goed en gedegen afvaardigend orgaan komt dat de belangen van alle klanten behartigt, die vallen onder de Participatiewet. De Participatieraad, die bestaat uit zeven tot negen leden, moet een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de Participatiewet. We zijn op zoek naar enthousiaste verbinders die willen denken in kansen en mogelijkheden.”