De corona-steunmaatregel TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is gestopt per 1 oktober dit jaar. Het kan niet meer worden aangevraagd. We meldden dit eerder, maar herhalen het omdat het stoppen van de TONK nog onvoldoende bekend is.

TONK was coronahulp voor mensen die door de coronacrisis te maken kregen met een onverwachte en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. Hierdoor konden zij hun noodzakelijke woonlasten niet meer betalen en de aanvrager kon hiervoor geen (of te weinig) beroep doen op andere regelingen. Van alle coronahulpmaatregelen werd van de TONK het minste gebruik gemaakt.