Tozo is met drie maanden verlengd.

De coronahulp voor zelfstandigen  is met vier maanden verlengd tot eind september. Wel zijn de voorwaarden voor deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gewijzigd. Vanaf 1 juni a.s. wordt bij gehuwden en samenwonenden ook gekeken naar het inkomen van de partner. Meer informatie over Tozo en over de wijzigingen van Tozo leest u op deze pagina. Belangrijk is te weten dat u geen nieuwe aanvraag hoeft te doen als u al een aanvraag heeft gedaan.