Kan ik kosten delen?

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen in 2015 een lagere uitkering. Deze nieuwe regel van het Rijk heet de kostendelersnorm.

Wie krijgen een lagere uitkering?
Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee?
Niet elke persoon met wie een woning wordt gedeeld telt mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • Jongeren tot 21 jaar.
  • Kamerhuurders met een commercieel contract die aantoonbaar een commerciële huurprijs betalen. Onder deze groep vallen niet de bloedverwanten in de eerste of tweede graad.
  • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf) of een tegemoetkoming studiekosten (Wtos).
  • Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL-studenten).

Let op! Wordt de woning gedeeld met personen die een commerciële huurprijs betalen? Dan verlaagt Baanbrekers de bijstandsuitkering met inkomsten uit onderverhuur of kamerverhuur.

Hoe werkt de kostendelersnorm?
Hoe meer volwassen personen van 21 jaar en ouder in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. In de volgende tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100 procent voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1.360 euro per maand).


Aantal kostendelers
in één woning
 
Bijstandsnorm per persoon* Totale bijstandsnormals alle personenbijstand ontvangen
Eén volwassene (alleenstaande) 70,00% (ongeveer 955 euro) 70%
Twee kostendelers 50,00% (ongeveer 680 euro) 100%
Drie kostendelers 43,33% (ongeveer 590 euro) 130%
Vier kostendelers 40,00% (ongeveer 545 euro) 160%
Vijf kostendelers 38,00% (ongeveer 520 euro) 190%

* Dit zijn afgeronde bedragen. De precieze bedragen worden elk jaar op 1 januari en 1 juli bekendgemaakt.

Wonen er vier mensen in één huis en tellen ze allemaal mee voor de kostendelersnorm? Dan ontvangt iedere bijstandsgerechtigde een uitkering van maximaal 40 procent van de bijstandsuitkering voor gehuwden. Ontvangen alle vier de bewoners van de woning bijstand? Dan krijgen ze samen maximaal 160 procent van de bijstandsuitkering voor gehuwden.

Let op! De tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden. Maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

  • Voor mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en met één of meer personen in hetzelfde huis wonen, verandert er voorlopig niets. Tot 1 juli 2015 berekent Baanbrekers hun uitkering op de oude manier. Na 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm wel.
  • Mensen die vanaf 1 januari 2015 bijstand aanvragen en hun woning delen met meerdere personen, hebben direct te maken met de kostendelersnorm.