Dienstverlening Baanbrekers gaat door op lager pitje

Ondanks het coronavirus gaat de dienstverlening van Baanbrekers door, maar dan wel op een lager pitje. “We willen verspreiden van het virus zoveel mogelijk voorkomen”, vertelt plaatsvervangend directeur Eric van Agt. “Daarom hebben we keuzes moeten maken, die onze dienstverlening raken. Het is echter wel zo dat iedereen die op onze ondersteuning is aangewezen, altijd op ons kan blijven rekenen.”

Afstand van elkaar
Bij Baanbrekers zijn er maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat mensen afstand van elkaar nemen. Ook is ervoor gekozen om groepsbijeenkomsten zoals de maandagmiddagbijeenkomst ‘Baan op eigen kracht’ te annuleren. Dringende afspraken gaan wel door. Inmiddels is ook het Transferium, de test-en-trainingsomgeving van Baanbrekers, gesloten. “Verder staat het bemiddelen naar werk noodgedwongen bijna stil”, gaat de plaatsvervangend directeur verder. “Werkgevers nemen in deze onzekere tijden geen nieuwe mensen aan. Ten slotte hebben we ervoor gekozen dat onze handhavers hun controlerende taken tijdelijk op andere manieren uitvoeren.”

Dienstverlening
Alle bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers blijven gewoon in de lucht. Denk hierbij aan afdelingen zoals verpakken, de wasserij, werken op locatie, het kringloopbedrijf Twiddus en de groen- en schoonmaakafdelingen. “Er is nu geen reden voor om hier een ander besluit over te nemen. Als het nodig is, passen we onze dienstverlening aan. Het kan zijn dat er – in verband met ziekte – gaten gaan vallen. Hierdoor kunnen we wellicht werkzaamheden niet op de afgesproken tijd uitvoeren. We nemen hiervoor altijd contact op met onze opdrachtgevers. Sommige opdrachtgevers zijn nu gesloten. We bekijken hoe we de medewerkers die voor deze opdrachtgevers in actie kwamen, op een andere plek aan de slag kunnen helpen.”

Thuis werken
Als het kan en het werk het toelaat werken de medewerkers van Baanbrekers thuis. “Dit zijn voornamelijk onze medewerkers met een kantoorfunctie. Door middel van allerlei IT-hulpmiddelen kunnen zij vanuit thuis hun werk uitvoeren. Bepaalde medewerkers zijn wel altijd aanwezig bij Baanbrekers. Dit om onze bedrijfsvoering te laten doorgaan. Het betreft onder meer de balie, de inkomensconsulenten, de afdeling financiën, de uitkeringsadministratie, ons archief, ICT, beveiliging, de schoonmaak, de kantine, de werkleiding, en BHV/EHBO. Wel gaan we hierbij uit van een minimale bezetting. Voor alle andere functies geldt: bereikbaarheid op afstand in verband met het zoveel mogelijk thuis werken.”

Werk inhalen
De plaatsvervangend directeur verwacht een hausse aan werk op termijn. “Het ligt erg voor de hand dat Baanbrekers het druk gaat krijgen op termijn. Hierbij is de duur van de coronacrisis cruciaal. Het is op dit moment al zo dat het erg moeilijk is om kandidaten naar werk te bemiddelen. Ook verwachten we dat er op termijn meer uitkeringsaanvragen zullen zijn. Eigenlijk komt het erop neer dat al het werk dat we nu niet kunnen doen, of op een veel lager pitje, dat we dat op een later moment moeten inhalen. De wetenschap dat dit zo is, zorgt ervoor dat we nu al onze voorbereidingen kunnen treffen.”