Ondernemers kunnen in de startfase, de doorstartfase, bij ‘zwaar weer’ en in de stopfase van hun bedrijf voor financiële hulp aankloppen bij Baanbrekers, de publieke onderneming voor participatie, werk en inkomen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Hierbij doen deze ondernemers een beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De meldingsprocedure voor de Bbz is onlangs eigentijdser, sneller en ondernemersvriendelijker gemaakt. Baanbrekers werkt voortaan namelijk met het Sociaal Ondernemers Loket Online (SOLO).

Baanbrekers helpt ondernemers
Elk jaar helpt Baanbrekers met de Bbz-regeling tussen de veertig en vijftig ondernemers met een tijdelijke uitkering of een rentedragend bedrijfskapitaal. Behalve financiële hulp worden er ook adviezen gegeven. Dit moet er toe leiden dat er voor het bedrijf perspectief is op een levensvatbare bedrijfsvoering. “Door ondernemers op deze manier te helpen, voorkomen we onnodige instroom in de Participatiewet”, vertelt manager inkomensondersteuning Eric van Agt. “Ook maken we het zo mogelijk dat uitkeringsgerechtigden met een steuntje in de rug een eigen bedrijf kunnen beginnen.”

Digitaal communiceren
Tot op heden moesten ondernemers de Bbz-melding altijd op papier indienen. “Wij vonden dat niet meer bij deze tijd passen. Vooral ondernemers zijn er aan gewend om digitaal te communiceren met hun bank, hun klanten en de belastingdienst. Dat was voor ons de aanleiding met SOLO te gaan werken. SOLO is ontwikkeld door Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. En wij behoren tot de eerste dertig gebruikers van deze vernieuwde meldingsprocedure.”

Voordelen
SOLO biedt ondernemers diverse voordelen. Een afspraak om een melding in te dienen is niet meer nodig. “De ondernemer kan zeven dagen in de week, 24 uur per dag online de doelgroepscan invullen. Dan ziet hij of zij binnen vijf minuten of het zin heeft om hulp aan te vragen. Dit bespaart ondernemers veel tijd. Verder is het zo dat de ondernemer minder afhankelijk is van onze openingstijden. Ook kunnen wij de digitale aanvraag sneller afwikkelen omdat we de digitale benodigde bijlagen meteen beschikbaar hebben. Het grootste voordeel van het werken met SOLO voor Baanbrekers is dat wij onze tijd nog effectiever kunnen inzetten omdat aanvragen die niet passen in de regeling worden voorkomen.”