Het aanvragen van de energietoeslag kon tot en met 30 juni 2022, sinds 1 juli is aanvragen niet meer mogelijk. Onlangs verscheen in het nieuws dat het kabinet een tweede bedrag van 500 euro wil uitkeren aan huishoudens met een minimaal inkomen om de energiekosten te compenseren. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met dit plan van het kabinet, gaan de gemeenten dit weer uitvoeren.

In het geval van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zal Baanbrekers dat waarschijnlijk weer doen. Op dit moment (augustus 2022) kan Baanbrekers nog niet meer informatie verstrekken of toezeggingen doen. Zodra hierover meer bekend is, communiceren we dat via onze website en social media.

Mensen die na 1 juli de aanvraag hebben ingediend, hoeven de aanvraag niet opnieuw in te dienen als de regeling verlengd wordt. Deze mensen zijn bij ons bekend en zullen proactief door ons geïnformeerd worden. Dat betekent dat er dan een nieuwe beoordeling door ons wordt uitgevoerd op de reeds gedane aanvraag.

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. De energietoeslag is voor inwoners van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.