Baanbrekers maakte er werk van in 2013: ondanks het feit dat het economisch nog zwaar weer was, boekte Baanbrekers goede resultaten.

Baanbrekers heeft er werk van gemaakt in 2013. “Onze intergemeentelijke organisatie voor sociale zaken en sociale werkvoorziening ging op 1 januari van dat jaar vliegend van start. Ondanks het feit dat het economisch nog zwaar weer was, boekte Baanbrekers goede resultaten”, licht Baanbrekersvoorzitter Margo Mulder toe.

Werkloosheid loopt op
In 2013 liep de werkloosheid flink op. “Het aantal werkzoekenden in de Langstraat nam in één jaar met maar liefst 26 procent toe. Eind 2013 waren er 4.077 werkzoekenden. Een groot deel van deze werkzoekenden is boven de vijftig jaar. Helaas zien we de werkloosheid nog steeds oplopen.”

Baanbrekers maakte er werk van in 2013: ondanks het feit dat het economisch nog zwaar weer was, boekte Baanbrekers goede resultaten.

Baanbrekers maakte er werk van in 2013: ondanks het feit dat het economisch nog zwaar weer was, boekte Baanbrekers goede resultaten.

1.052 nieuwe aanvragen
Meer werklozen houdt ook in dat er meer mensen een bijstand aanvragen. Eind 2013 stond de teller bij Baanbrekers op 1.514 uitkeringen. “Dat is een groei van elf procent ten opzichte van 2012”, vertelt Margo Mulder. “Baanbrekers deed er alles aan om zo veel mogelijk mensen niet afhankelijk te laten worden van een uitkering. Van de 1.052 nieuwe aanvragen, leidden er 589 tot een uitkering.

Investeren wierp vruchten af
Baanbrekers investeerde in 2013 fors in het naar het werk bemiddelen van bijstandsklanten. “Dat wierp zijn vruchten af. Het aantal personen dat vanwege werkaanvaarding niet meer afhankelijk is van een uitkering van Baanbrekers steeg ten opzichte van 2012 van 134 naar 216 personen. Dit is een stijging van 61 procent. Verder gingen er 110 mensen op parttime basis aan de slag. Zij bleven voor een gedeelte afhankelijk van inkomensondersteuning door Baanbrekers.”
Anders kijken naar klanten
Het bemiddelen naar werk heeft volgens Mulder voor een groot deel te maken met goed kijken naar mensen en naar werk. “We denken niet alleen in vacatures en volledige banen. Die zijn er op dit moment ook erg weinig. We kijken veel breder en hebben het over werk in de meest brede zin van het woord. Wellicht lukt het mensen niet om het helemaal zonder uitkering te redden, maar kunnen ze wel één of enkele dagen werken.” Het is volgens Baanbrekers wat dit betreft belangrijk om de mensen én de werkgevers met hun mogelijkheden goed te kennen. “Het continu ontwikkelen van ons netwerk van werkgevers is van groot belang. Met het uitrollen van ons project Talent2work over de gehele Langstraat hebben we daar hard aan gewerkt. Onze accountmanagers werken bovendien nauw samen met hun collega’s in Midden-Brabant. Dat werkt versterkend.”

Tachtig gezinnen doen mee
Ook voor mensen die (nog) niet aan het werk kunnen, is aandacht.“Samen met wooncorporatie Casade en zorgverzekeraar CZ helpen we personen met een grote afstand tot werk vooruit. Tevens zorgt dit project voor minder zorgkosten en een betere leefomgeving in de wijk. Dit project heeft als bijeffect dat de uitkeringslasten omlaag gaan. Op die manier worden alle partijen er beter van. Inmiddels doen tachtig gezinnen mee met dit project.”

Omzet is gegroeid
De eigen diensten en productieafdelingen van Baanbrekers deden in 2013 goede zaken. “De markt zat tegen. Desondanks groeide de omzet met vijf procent. De medewerkers van onze organisatie deden flink hun best om van het eerste Baanbrekersjaar bedrijfseconomisch een succes te maken. Er werd hard gewerkt bij alle productieafdelingen, bij verpakken, bij de cleanroom, bij de wasserij, bij Broikes, bij Twiddus en bij Werken op Locatie.”

Meer doen met minder
Bij de start van Baanbrekers werd door de drie gemeenten afgesproken dat er meer moest worden gedaan met minder middelen. “Nu we kunnen terugkijken op de eerste twaalf maanden van Baanbrekers kunnen we concluderen dat dit in 2013 is gelukt. We zijn niet uit de rode cijfers, maar we zijn goed binnen de begroting gebleven in een tegenzittende economie. Er staat ons de komende tijd nog wel zwaar weer te wachten. Zo nemen onze budgetten af. Juist daarom is het belangrijk dat Baanbrekers een goede dienstverlening en de optimalisering van het bedrijfsresultaat hoog in het vaandel heeft staan.”